Pienimuotoista kleinspitz- ja mittelspitzkasvatusta Etelä-Pohjanmaalla. Pentuja odotetaan syntyväksi viikolla 3!